Migrationsverket budget 2015

Regleringsbrev 2015 Myndighet Migrationsverket

I budgetpropositionen för 2013 var bedömningen följaktligen att Migrationsverket behövde ha kapacitet att ta emot 38 000–42 000 nya asylsökande per år under …

Budgetproposition 2015 Utgiftsområde 8: Migration …

Budgetproposition 2015 Utgiftsområde 8: Migration Proposition 2014/15:1 – Riksdagen

Miljoner kronor. Utfall. 2014. Budget. 2015 1. Prognos. 2015. Förslag. 2016. Beräknat. 2017. Beräknat. 2018. Beräknat. 2019. 1:1 Migrationsverket. 3 608.

Migration – Regeringen

1 dec. 2017 — Inför beslut av budgetpropositionen för 2016, med grund i den prognos som Migrationsverket lämnade i juli 2015, var bedömningen att 73 000.

Migration – Regeringen

2 mars 2016 — Den stora utgiftsposten är ersättningar och bostadskostnader. I den senaste budgeten anslås 12,5 miljarder kronor för i år. Migrationsverket …

Migrationsverket begär 28 miljarder extra – Aftonbladet

Migrationsverket begär 28 miljarder extra

24 feb. 2020 — Anslag 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för … Migrationsverket har sedan 2015 haft betydande ärendebalanser som påverkat.

Migrationsverket begär drygt 28,4 miljarder kronor extra för innevarande år och drygt 32 miljarder kronor extra för näst

Budgetunderlag 2021 – 2023 | Migrationsverket

Migrationsverkets budgetunderlag 2021-2023

”Den största arbetsinsatsen har varit att avgöra ansökningarna från 2015 för att de sökande inte ska behöva vänta för länge på beslut”, skriver Migrationsverket …

Migrationsverkets kostnader för 2016 – Affärsvärlden

8 sep. 2021 — ärendegrupper och en successivt minskad budget sedan åren 2015-2016.4. Granskningen omfattar direkta neddragningar av till exempel personal, …

neddragningarna hos Migrationsverket 2017-2020 (RiR 2021 …

Att ställa om i en föränderlig omvärld – neddragningarna hos Migrationsverket 2017-2020 (RiR 2021:24)

I föregående års budgetunderlag äskades medel för finansiering av … Migrationsverkets förslag till budget för åren 2015 – 2019 grundar sig på de.

Budgetunderlag 2016-2019

8 dec. 2018 — M-budgeten är feltänkt och kan leda till ökade kostnader för … utökades i takt med att antalet asylsökande blev fler 2012–2015.

Migrationsverket: M:s besparing kan leda till ökade kostnader

Migrationsverket: M:s besparing kan leda till ökade kostnader | SvD

M-budgeten är feltänkt och kan leda till ökade kostnader för flyktingmottagandet. Det uppger Migrationsverket. Även fackförbundet ST kritiserar den tilltänkta miljardbesparingen. – Det här är inte riktigt klokt, säger Linda Ivung från ST.

Keywords: migrationsverket budget 2015